NABÍDKA VEČERNÍCH VÝTVARNĚ-ŘEMESLNÝCH KURZŮ PRO DOSPĚLÉ
pod profesionálním vedením zkušených výtvarníků

Zveme Vás na výtvarně-řemeslné kurzy pro studenty, dospělé a seniory do Ateliéru Pouzarová, který letos otevírá hned dva večerní kurzy.
Pondělní kurz je věnován grafickému umění a středeční, pak kouzlu knihařského řemesla.
Více se o jednotlivých kurzech dočtete níže.


1. kurz: GRAFICKÉ DÍLNY I.

29. ledna – 19. března 2018, každé pondělí od 17 do 19 hodin
Přijďte k nám volně tvořit a odreagovat se od všedních povinností pomocí grafického umění!
 
Co se v rámci kurzu naučíte?
Lektorka MgA. Veronika Pouzarová Vás krok po kroku provede základními grafickými technikami tisku z výšky a tisku přes šablonu.
Vyzkoušíte si jak tradiční postupy, tak i alternativní či experimentální metody tisku.
Tisk si můžete vyzkoušet buď ručně, například pomocí knihařské kostice, lžíce, válečku, kamene či dokonce s využitím vlastního těla, nebo v tiskařském lisu – satinýrce.

Tisk z výšky: linoryt, dřevořez, slepotisk
Zvláštní tiskové metody z výšky: frotáž, přírodninový tisk,reliéfní tisk z výšky – materiálový (montážní) tisk
Tisk přes šablonu: tupování, stříkání či rozprašování barvy přes šablonu
 
Výsledek kurzu
Nepůjde pouze o to vyzkoušet si staré dobré techniky reprodukce obrazu, ale i prozkoumání jiné formy a varianty grafických technik a tisku.
Můžete např. vytvářet pohledy, pozdravy nebo plakáty, které si můžete po lekci pyšně odnést domů v pár kusech.
Budete mít možnost se naplno projevit, vytvořit vlastní návrh, námět na danou techniku, který si sami přenesete do ručně tištěné podoby.

 

Pro koho je kurz určen?
Grafické dílny jsou vhodné jak pro úplné laiky, tak i pro zručné kreslíře a malíře, či jenom fanoušky grafiky. Jsou vhodné pro studenty, dospělé i seniory.
Pro všechny, kteří mají chuť tvořit a chtějí poznávat a zkoušet nové a nikdy nekončící možnosti umělecké kreativity.

 

Co si vzít s sebou na kurz?
Nejlépe pracovní oděv, který si popřípadě můžete potřísnit, příp. přezůvky.

 

Počet Lekcí v kurzu
7 lekcí + 1 náhradní na konci kurzu zdarma (tj. celkem 8 lekcí špičkové výuky v kreativním prostředí našeho ateliéru)
Pokud některou lekci nestihnete?
Stane-li se, že některou lekci nestihnete, zajistili jsme pro Vás náhradu přímo v rámci kurzu!
Kurzy jsou sestaveny tak, aby Vám vynechání jedné či dvou lekcí příliš nechybělo a nebránilo v pokračování a zvládnutí celého obsahu kurzu.
Pro tyto účely poskytujeme našim kurzistům, po uběhnutí 7 základních lekcí, jako bonus 1 lekci navíc, během které můžete dokončit své rozdělané práce či doplnit Vaše zmeškané znalosti nebo popřípadě tvořit něco nového na základě znalostí již nabytých.

 

1 lekce trvá 2 hodiny / 7 lekcí + 1 náhradní na konci kurzu zdarma
Cena – 2.590,- Kč

V ceně jsou zahrnuty veškeré grafické pomůcky, materiál, včetně speciálních tiskařských barev!

Lekce se konají 1x týdně – každé PO od 17.00 do 19.00
Tento kurz začíná od 29. 1. 2018, přihlášky jsou již otevřeny, zaberte si své místo včas!


Podrobný rozpis jednotlivých lekcí najdete na pouzar.design/atelier nebo na www.facebook.com/AtelierPouzarova
Pro více informací nás kontaktujte na veragoc@seznam.cz, na tel. 728 454 946 nebo na facebook.com/AtelierPouzarova, kde si můžete navíc i prohlédnout fotogalerie z minulých lekcí.
 
REZERVACE MÍSTA JE NUTNÁ! DO KURZU JE MOŽNÉ SE PO DOMLUVĚ PŘIHLÁSIT I V JEHO PRŮBĚHU (CENA BUDE UPRAVENA).2. kurz: OD PAPÍRU KE KNIZE

31. ledna – 14. března 2018, každou středu od 17 do 19 hodin
Přijďte k nám tvořit a odreagovat se od všedních povinností pomocí krásného starého řemesla!
 
Co se v rámci kurzu naučíte?
Lektorka MgA. Veronika Pouzarová Vás krok po kroku provede základy knihařského řemesla.
Vyzkoušíte si práci s papírem, od výroby vlastního ručního papíru po tvorbu papírů dekoračních – škrobového, lihového a mramorovaného papíru.
Tyto papíry můžete například využít jako zdobné balicí papíry, nebo z nich vytvořit přání či obálky.
Především je, ale použijete při výrobě vlastní originální knihy/deníku/skicáku, technikou ruční zavěšované knižní vazby.
Při práci budeme používat speciální knihařské náčiní a materiály např. knihařskou kostici, gázu, plátna, kapitálky a jiné, a hotové knihy budeme zalisovávat v tradičním litinovém knihařském lisu.
Poznáte technologii knihařského řemesla, jeho názvosloví a historický vývoj knihy.
V krátkosti se také se seznámíte s historií výroby papíru.

Ruční zavěšovaná knižní vazba s pevnými poloplátěnými deskami a rovným hřbetem
Ruční papír, škrobový, lihový a mramorovaný papír
 
Výsledek kurzu
Společně projdeme cestou od samotné výroby papíru po zhotovení celé vlastní a jedinečné knihy.
Domů si pak s hrdostí odnesete vlastnoručně ušitou knihu, jejíž desky budou potaženy kombinací knihařského plátna a vlastnoručně vytvořených dekoračních papírů, pomocí tradičních výrobních postupů.
Dále složku s ostatními vytvořenými druhy papíru – ruční, škrobové, lihové, mramorované.
 
Pro koho je kurz určen?
Kurz „Od papíru ke knize“ je vhodný jak pro úplné laiky, tak i pro ty z vás, kteří jste se už s výrobou papíru či knihy setkali a chcete si své nabyté znalosti a zkušenosti „oprášit“ či prohloubit.
Jsou vhodné pro studenty, dospělé i seniory, kterým slouží zrak a mají pevnou ruku.
Pro všechny, kteří mají chuť tvořit a chtějí poznávat a zkoušet nové a nikdy nekončící možnosti umělecké kreativity.
 
Co si vzít s sebou na kurz?
Nejlépe pracovní oděv, případně přezůvky.
 
Počet Lekcí v kurzu
7 lekcí + 1 náhradní na konci kurzu zdarma (tj. celkem 8 lekcí špičkové výuky v kreativním prostředí našeho ateliéru)
Pokud některou lekci nestihnete?
Stane-li se, že některou lekci nestihnete, zajistili jsme pro Vás náhradu přímo v rámci kurzu!
Pro tyto účely poskytujeme našim kurzistům, po uběhnutí 7 základních lekcí, jako bonus 1 lekci navíc, během které můžete dokončit své rozdělané práce či doplnit Vaše zmeškané znalosti nebo popřípadě tvořit něco nového na základě znalostí již nabytých.
 
1 lekce trvá 2 hodiny / 7 lekcí + 1 náhradní na konci kurzu zdarma
Cena – 2.590,- Kč
V ceně jsou zahrnuty veškeré knihařské pomůcky, včetně speciálních knihařských pláten a dalších materiálů a papíry.
 
Lekce se konají 1x týdně – každou ST od 17.00 do 19.00
Tento kurz začíná od 31. 1. 2018, přihlášky jsou již otevřeny, zaberte si své místo včas!


Podrobný rozpis jednotlivých lekcí najdete na pouzar.design/atelier nebo na www.facebook.com/AtelierPouzarova
Pro více informací nás kontaktujte na veragoc@seznam.cz, na tel. 728 454 946 nebo na facebook.com/AtelierPouzarova, kde si můžete navíc i prohlédnout fotogalerie z minulých lekcí.

REZERVACE MÍSTA JE NUTNÁ! DO KURZU JE MOŽNÉ SE PO DOMLUVĚ PŘIHLÁSIT I V JEHO PRŮBĚHU (CENA BUDE UPRAVENA).PODROBNÝ ROZPIS JEDNOTLIVÝCH LEKCÍ KURZŮ:

1. kurz: GRAFICKÁ DÍLNA I.

29. 01.
   úvod do grafických technik – teorie, prezentace a ukázky
„grafická rozcvička“ – jednoduchá hravá cvičení
05. 02.   zvláštní tiskové metody z výšky – frotáž, přírodninový tisk, reliéfní tisk z výšky – materiálový (montážní) tisk
12. 02.   tapetový vzor – tvorba ornamentu, výroba razítka a šablony, tisk ukázka autorské knihy s využitím techniky serigrafie – sítotisku a tisku přes šablonu
úkol na doma: přinést na příští lekci různé tkaniny, materiály, které by se daly využít k této technice tisku, k tvorbě obrazu krajiny (reálné, snové, městské…)
19. 02.   tisk přes šablonu – tupování, stříkání či rozprašování barvy přes šablonu, a přes různé tkaniny a perforované materiály – vytvoření obrazu krajiny
úkol na doma: přinést několikrát okopírovaný motiv na linoryt či dřevořez, téma: krajina, flora, architektura
26. 02.   tisk z výšky – linoryt nebo dřevořez (dle rozhodnutí), téma: krajina, flora, architektura výběr motivu, přenos motivu na lino, dřevo; bezpečnost práce; samotné rytí
05. 03.   tisk z výšky – linoryt nebo dřevořez; rytí, frotáž, ruční tisk (knihařskou kosticí, lžící, kamenem …)
12. 03.   tisk z výšky – linoryt nebo dřevořez; tisk v tiskařském lisu – satinýrce
19. 03.   BONUSOVÁ HODINA zdarma – dodělání rozdělané práce, nahrazení chybějící látky
 
  1. 2. kurz: OD PAPÍRU KE KNIZE
31. 01.   knižní vazba – úvod, prezentace a ukázky; určení směru vlákna papíru,
skládání papíru na složky, zalisování (zatížení) složek
07. 02.   papír – úvod, prezentace a ukázky, výroba ručního papíru,
tvorba dekoračních papírů na předsádky – lihový, škrobový nebo mramorovaný
14. 02.   knižní vazba – šití knižního bloku, sklepání a zaklížení hřbetu, vylepení hřbetu gázou,
nalepení předsádek (nechat bloky oříznout)
21. 02.   knižní vazba – PO OŘEZU!, nalepení kapitálků, příp. nalepení záložky (stuha),
přelepení hřbetu gázou, rozměření a naformátování desek a hřbetníku, zabroušení hran desek, slepení
28. 02.   tvorba dekoračních papírů na polep desek – lihové, škrobové nebo mramorované papíry
07. 03.   knižní vazba – kompletace desek, polep desek (plátno + zdobný papír)
14. 03.   knižní vazba – dokončení desek, výlep papírem zevnitř, zavěšení bloku do desek a zalisování knihy v knihařském lisu
21. 03.   BONUSOVÁ HODINA zdarma – dodělání rozdělané práce, nahrazení chybějící látky,
nebo vyzvednutí hotové knihy z lisu a možnost si vytvořit ještě nějaký druh papíru
               

O MNĚ 

Jmenuji se Veronika Pouzarová na fakultě designu a umění jsem vystudovala ateliér grafiky a knižní vazby
a dále ateliér designu 
kovu a šperku. Na pedagogické fakultě jsem vystudovala obor výtvarná výchova.
Po studiích jsem pracovala jako lektorka 
a muzejní pedagog.
Nyní se věnuji vlastní tvorbě a otevírám 
ateliér, ve kterém pro vás povedu výtvarně-řemeslné kurzy a workshopy.
Některé lekce povedu ve spolupráci se svým 
manželem výtvarníkem Matinem J. Pouzarem.
Budeme se na vás 
těšit na adrese:

Ateliér Pouzarová
ZŠ Pelechovská
Pelechovská 800
468 22 Železný Brod
telefon: 728 454 946
email: veragoc@seznam.cz